top of page
Skærmbillede_2018-12-11_13_16_55.webp

C A N D . L I N G. M E R C.  ( M  A ) I N T E R C U L T U R A L  M A R K E T I N G

Copenhagen Business School

P R A K T I S K E  K O M P E T E N C E R

► Kan kommunikere forskningsresultater og organisatoriske/markeds interaktioner professionelt, klart og præcist både skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper.

 

► Behersker engelsk på højt niveau og er i stand til at kommunikere på tværs af forskellige markeder, organisationer, sprog og kulturer. 

 

► Kan planlægge marketingsprocesser baseret på forståelse af interkulturelle forskelle på det globale marked og definere eventuelle konsekvenser ift. marketing og ledelse.

 

► Kan anvende forbruger marketingsprincipper og forskning.

 

► Kan anvende B2B marketingsprincipper og forskning.

G Æ S T E S T U D E R E N D E

IT-Universitetet i København

På mit 3. semester af min kandidatgrad valgte jeg, at blive gæstestuderende på ITU. På ITU tog jeg en række forskellige kurser for, at styrke mine digitale kompetencer: 
 

► Programming for designers

► Transmedial storytelling

► User experience

f3e01ef6a52d5e4ec152d92482ffcef0.jpg
cbs_logo_vertical_blue_rgb.png

B A  I  E U R O P Æ I S K  B U S I N E S S

Copenhagen Business School

I 2016 færdiggjorde jeg en bachelor i europæisk business på  Handelshøjskolen i København (CBS). Uddannelsen fokuserede på hvordan danske virksomheder kan udvide deres aktiviteter til Europa og resten af verden med fokus på kultur, business og engelsk som fremmedsprog.

 

Med en bachelor i europæisk business har jeg tilegnet mig stort kendskab til EU og helhedssyn på erhvervsvirksomheders udvikling fra lokale virksomheder til globale virksomheder. Samtidig har jeg etableret en forståelse for den kontekst virksomheder agerer i såvel lokalt som globalt. Ligeledes er jeg i stand til at løse konkrete opgaver af sproglig, interkulturel og forretningsmæssig art

bottom of page